Stjepan Kolander


U Prvom svjetskom ratu bio je kadet, kasnije zastavnik, poručnik i natporučnik u 25. (zagrebačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji (9. satnija). Rodio se u Zagrebu 6. siječnja 1891. godine u obitelji Vatroslava i Balbine Kolander. Otac mu je bio profesor glazbe, skladatelj i orguljaš Zagrebačke prvostolnice. Kolanderovi su stanovali u Zagrebu u Dugoj ulici br.14, na II katu (danas Radićeva). Stjepan, od milja Stjepko i Štefy, krenuo je u rat s navršene 23 godine života kao dobrovoljac desetnik i tada je, kako je zapisao, njegova „lijepa nada na skoru budućnost bila raspršena“.

Uoči početka Prvog svjetskog rata S. Kolander je kao jednogodišnji dobrovoljac imao čin „naslovni razvodnik“. Prije toga je završio „Trgovačku školu sa maturom“, a poznavao je u pismu i govoru uz hrvatski i njemački jezik. (Knjiga VI. „Izvadak ispitnog zapisnika“, Zagreb 1. ožujka 1914., str. 30/31)

Ostavio nam je ratni dnevnik (1914.-1918.) koji se sastoji od dvadeset ukoričenih rukopisnih knjiga (svezaka) s naslovom: „Sa ratišta I.-XX.“ Prvi datirani zapis započinje nekoliko dana prije objave sveopće mobilizacije, proglasa Franje Josipa I. i objave rata Srbiji 28. srpnja 1914. godine. Na našim web stranicama trudit ćemo se svakodnevno donositi Kolanderove dnevne zapise i pratiti njegov ratni put vodeći brigu da datumi zapisa odgovaraju onima od prije 100 godina.