Sa ratišta, Knjiga XX.


Naš. 29/2

XIV.


Knjiga XX. najslabije je uređena i jedina je bez naslovne strane. Sudeći po naslovu prethodne, može se pretpostaviti da ju je zamislio kao drugi dio cjeline s talijanskog ratišta. Knjiga se međutim sastoji mahom od izrezanih i lijepljenih novinskih članaka ili dijelova novina i to za prosinac 1915. g. Kolander je na njenom kraju izradio kazalo osoba i događaja.
Očito je da je S. Kolander naknadno prepisivao dnevne zapise, ali je iz nepoznatog razloga, odustao od toga (knjiga XVI., str. 301, zadnji prijepis 8. listopada 1916.). Započeti je rad donekle priveo kraju, naime razdvojio je u dijelove listove ratnih bilježnica (vel. 15 x 9 cm) te ih je zalijepio u „knjige“, a potom upisao datume na koje se zapisi odnose. Između listova ratnih bilježnica, priložio je sakupljene službene dokumente za isto razdoblje. Rukopis na listovima ratnih bilježnica i notesa izrazito je sitan i pisan olovkom, za razliku od prijepisa teško je čitljiv, čitanje je otežano i zbog oštećenja papira od vlage, mrlja i sl.

 

„Nar. Novine“ 6./XII.1915. br. 283. [LXXXI.] g. (str. 171, novinski članak)

„Novosti“ 7./XII.1915. br. 341. g. IX. (str. 172, novinski članak)

[Jutarnji list, 7.12.1915., br. 1334, g. IV.] (str. 173, novine)

„Novosti“ 8./XII.1915. br. 342. g. IX. (str. 174, novinski članak)

[Jutarnji list, 8.12.1915., br. 1335, g. IV.] (str. 175, novine)

[Jutarnji list, 10.12.1915., br. 1336, g. IV.] (str. 176, naslovnica i novinski članci)

[Jutarnji list, 10.12.1915., br. 1337, g. IV.] (str. 177, novine)

[Jutarnji list, 11.12.1915., br. 1338, g. IV.] (str. 178, novine)

[Jutarnji list, 12.12.1915., br. 1339, g. IV.] (str. 179, novine)

[Jutarnji list, 13.12.1915., br. 1339(!), g. IV.] (str. 180, naslovnica i novinski članci)

[Jutarnji list, 14.12.1915., br. 1341, g. IV.] (str. 181, novine)

[Novosti, 14.12.1915., br. 348, g. IX.] (str. 182, naslovnica i novinski članci)

[Jutarnji list, 15.12.1915., br. 1342, g. IV.] (str. 184, novine)

[Novosti, 14.12.1915., br. 348, g. IX.] (str. 183, novinski članci)

[Jutarnji list, 17.12.1915., br. 1344, g. IV.] (iza str. 183, novine)

[Jutarnji list, 16.12.1915., br. 1343, g. IV.] (iza str. 183, naslovnica i novinski članci)

[Jutarnji list, 18.12.1915., br. 1345, g. IV.] (str. 186, novine)

[Jutarnji list, 19.12.1915., br. 1346, g. IV.] (str. 187/188, novine)

[Jutarnji list, 20.12.1915., br. 1347, g. IV.] (str. 189, novine)

[Jutarnji list, 21.12.1915., br. 1348, g. IV.] (str. 190, naslovnica i novinski članci)

„Novosti“ 21./XII.1915. br. 355. g. IX. (str. 191, novinski članci)

[Jutarnji list, 22.12.1915., br. 1349, g. IV.] (str. 192, naslovnica i novinski članci)

„Novosti“ 23./XII.1915. br. 357. g. IX. (str. 193-195, novinski članci)

[Jutarnji list, 23.12.1915., br. 1350, g. IV.] (str. 196, novine)

[Jutarnji list, 24.12.1915., br. 1351, g. IV.] (iza str. 196, novine)

[Jutarnji list, 25.12.1915., br. 1352, g. IV.] (str. 197/198, novine)

[Jutarnji list, 27.12.1915., br. 1353, g. IV.] (str. 199/200, novine)

[Jutarnji list, 28.12.1915., br. 1354, g. IV.] (iza str. 200, novine)

[Jutarnji list, 29.12.1915., br. 1355, g. IV.] (str. 202, novine)

„Novosti“ 28./XII.1915. br. 361. g. IX. (str. 201, novinski članak – zalijepljeno!)

[Jutarnji list, 30.12.1915., br. 1356, g. IV.] (str. 203, novine)

„Novosti“ 29./XII.1915. br. 362. g. IX. (str. 204, novinski članak)

[Jutarnji list, 31.12.1915., br. 1357, g. IV.] (str. 205 i 206, novinski članci)

 

KAZALO

A
Aeroplan u potjeri za vlakom, s. 55/6

B
† Bestall Julio, potpuk; s. 14
† Baraga Stjepan, p. u. sl. i žvtps., s. 63
Božićna bitka na besarabij. fronti, s. 46a
Banov dar 25. d. p. p., s. 128
† Berić Berić, narednik, s. 141

C
Četiri puta odlik. hrv. časnik, s. 1/2 (Tomašević)

D
Dar domobr. bolnici, s. 54. 90

E
Erlebnisse eines Invaliden austauschoffiziers, s. 91/2

F
Franjo Mihovil, prič. poruč. odl. sl. i žvtps., s. 85
† Frič Stanko, ž. z., s. 6

G
Glazba 25. d. p. p., s. 36, s. 45, 52, 62, 80, 84, 85, 121, 122
† Grgić Franjo, p. u., s. 70
† Grészlo Ljudevit, prič. prč., s. 6
Gesichtspunkte für die Ausbil. im Gebrauche der Gasschutz, s. 46/c
Glazba 25. d. p. p., s. 123, 126
Glas sa bojišta, s. 129
H
Hodni baon XXI. udj. časnika, s. 3
Hodni baon XXII. udj. časnika, s. 4, s. 68, 81
Hodni baon XXIII. udj. časnika, s. 93/4, 121
† Hrlec Metod, p. u. zstv., s. 6 i s. 109
Hrvats. domobrani svome kralju, s. 132/3

I
Ispit prič. časn. škole, s. 1
Iz naše domaće pukovnije, s. 56
Izvanredni hodni baon, s. 123

J
Junačtva hrv. domobranaca na Dnjestru, s. 83
Junački bojevi 25. domobr. puk. na sjev. ratištu, s. 108/112

K
Kolander Stjepan, služb. satnije g. 1914., s. 7; nadpregled, s. 11; izvješ., s. 46/b; osobni opis, s. 81/2
Kerdić Milivoj, p. u. ntpr. gl. g. u., s. 9
Kollenc Šandor, pr. ntpr. odl. žvtps i sl., s. 53
Karg bar., vrhov. zapovj. domobr., s. 57/8
Kušec Ivan, p. u., s. 78
† Korošec Antun, p. u. kadet, s. 5
Kučiš Stjepan, st. nared. obuč., s. 127/8
K proslavi otkrića kraljeva spom. u Z., s. 131

L
Lisnjak Dr Konrad, prič. ndprč. pom., s. 84
Liberman Dr Dragutin, p. u. ndpr. odl., s. 87
Labaš Gjuro, pork, zaroblj. slika s. 134

M
Matasić Ante, gnrlmjr., s. 1
Murković Matija, stnk., s. 1
† Mudrovčić Rudolf, ntpr. s. 14
† Meštrović Oto, pk., s. 14
Mlinarić Dr Stjepan, pr. prk. pom. iz zaroblj., s. 59/60, 78, slike s. 134/5.
Milanović Drag. R., zvuci sa bojišta, pjes., s. 62a

N
Neprolazna slavna djela hrv. „vražje“ dom. diviz., s. 12/4
Narod za svoje nemoćnike, s. 60/1
Navalni duh, s. 113/6
Naši zarobljenici u Rusiji, s. 134/5

O
Odlikovanja, s. 9, s. 44/5, 61, 62, 87, 90
Oštro pucanje, s. 45, 54, 80
Odlični posjet u „Vojničkom domu“, s. 46
Opis božićne bitke na besarab. fronti
Odlazak XXII. hod. baona, s. 84, 87
Odlazak XXIII. hod. baona
Odlikovanja:
Odlazak izvanred. hod. baona, s. 123

P
Pali časnici, s. 5/6, s. 14a-b/c (osmrtnice)
Pogreb pukov. Vjek. Bacha, s. 8
Promaknuća, s. 9, s. 33, 34/6
† Pavlović Ivan, p. ntpr., prevoz tijela, s. 46
Predavanje u domobr. opor. odjelu, s. 51, 52
Posavec Josip, .... podč., odl. sl. i žvtp., s. 54
Pohvala domobr. po vrh. zap. domobr., s. 57/8
Papp Dr Vilim, puk. liječ. dom. čet. bolnice, odl., s. 61
Pjesme, s. 62 ...
Pričuvno-časn. škola, s. 66/7 i 69, 121
Pelc Zvonimir, prč. određenje, s. 84
Pozdrav s besarabijske fronte, slika, s. 86
Pintar Baltazar, pukov. odlik., s. 87/9
† Prodanović Vitomir, p. u. prč., s. 5
† Postružnik Slavko, ndprč., s. 5
† Prekopec Milan, s. 6
Protunavala 4./IV.1915. kod dvorca Samuszyu, s. 117/9
Pismo sa besarabijske fronte, s. 120/1
Počasnička škola, slika, s. 122
Povijalište, s. 124/5 D. XV.

R
Ramer Mirko, p. u. nadprč. odlik., s. 87
Ručne i pušćane granate, s. 126/8
Ratna historija hrv. dom., s. 153

S
† Sokać Josip, domobr., s. 10, s. 36
Slike sa ratišta 25. d. bojne pukovnije, s. 15 – 32, 37 – 43
Soretić pl. Zeno, stnk, odlik. žvtp. i sl., s. 33/4, 51
„Sudrug“, list 25. d. bojne pukovnije br. 23., 25. i 27., s. 47/9
Slike sa ratišta, s. 50, s. 74 – 6, 79, 86
Stanzer Slavko, podpuk. briga za nar. pjes., s. 56
Stanzer Slavko, odlik. crvena križa, s. 62
Strah od „Tubijana“, s. 62
Spomenik palim jun. 25. d. p. na sj. rat., s. 63/6, 73
Srkulj Makso, domobr. odl. sl. i žvtps., s. 71
† Spitzer Villy, prič. prk., s. 5
Svečanost u oporavnom odjelu 25. d. p. p., s. 93, 131
Sudnji dani svjet. rata (Tkalec) pjesma, s. 31
Slava palim junacima, 25. d. p. p., s. 129/30
Schwarz Dr Milan, p. u. nadlij. odlik., s. 58, 61

Š
† Šestar Marko, dom. p. u., s. 8
Šleicher Zlatko, stnk., odlik., s. 9

T
Tomašević Ivica, odlik., s. 1/2
† Tambarnino Josip, major, s. 5, 14
Tičarić Matija, p. u. natpr. odlik., s. 44
† Tršinsky Stjepan, s. 15
† Tičak Mirko, prk., s. 14
† Tomašić Blaž, domobr., s. 86
Tielovski ophod, s. 87/8

U
Umrli po bolnicama, s. 8, s. 10, s. 70, 86

V
Volani Eugen, p. u. porč. odl. sl. i žvtps., s. 9/10
Veledušje hrv. vojn. „vražje divizije“, s. 12
Vrhovni zapovjed. domobr. bar. Karg, s. 57/8
Vražja divizija za „Vojn. dom“, s. 70
Vražja divizija za naše Primorje, s. 77
† Vujatinović Josip, domobr., s. 86
Vojarni zatvor počas. prč. škole, pjesma, s. 95 – 107
Vladanje pred neprijateljem, s. 78/b
Vojnička knjižica (Peesz), s. 94/b

Z
Zagreb. časnici dodijelj. voj. upravi (Dr Kumičić, Dr Ogrizović), s. 1 D. XV.
Zitin dan, s. 10    XV.
Žunac Gjuro, podmšl. posjet dj.doma s. 58/9
Zvuci sa bojišta, pjesme (Dr. R. Milanović), s. 62/a
Zadušnice za blag. pok. prijestolonaslj., s. 123
Zarobljenici, s. 129

Ž
Žunac Gjuro, podmaršal, posjet dj. dom., s. 59
Žunac Gjuro, podmaršal, doček, s. 55/8, 123

 

(zemljovidi: MIELNICA, TARNÓW i DABROWA; ZALESZCZYKI; KOLOMEA; BRZEŻANY, RZESZOW i ŁANCUT; KOLOMEA; TYSMIENICA i TŁUMACZ; SNIATYN; SNIATYN)