Sa ratišta, Knjiga XVII.


Naš. 29/2Sa ruskog ratišta


Napisao

Štefo Kolander, natprč.


Dio II.Knjiga XVII.


God. 1917.


(1.I.1917. – 1.VII.1917.)

 

 


Knjiga XVII s naslovom „Sa ruskog ratišta / Dio II.“ obuhvaća vrijeme od 1. siječnja do 1. srpnja 1917. godine. Kao i u dijelu prethodne (Knjiga XVI) ni u ovoj Knjizi S. Kolander nije prepisao dnevne zapise, već je listove svojih originalnih ratnih bilježnica razdvojio te, dio po dio, zalijepio na stranice Knjige. Uglavnom poštujući kronologiju Kolander je priložio brojne vojne dokumente, dragocjene položajne skice, fotografije, letke, zemljovide i dr. Njegov rukopis je izvoran, pisan je olovkom i teže čitljiv. Neke stranice Knjige nisu numerirane što predstavlja dodatnu poteškoću.

                                                                                  

 

(dnevni zapisi) 21.I.1917.–10.II.1917.

Prilozi:

(dokument, 14.12.1916.)

(str. 1 i 2, pjesma na hrvatskom i njemačkom jeziku)


(str. 3, pjesma: „Vražja divizija“)

(dokumenti: 11.12.1916., 20.1., 27.1., 5.2., 11.2., 12.2.1917.;

dnevni zapisi: 10.2.-27.2.1917.) 10.II.1917.-28.(!) II.1917.

(dnevni zapisi: 27. i 28.2., 1.3.-11.3.1917.) 28./II.1917.-12./III.1917.

(dokumenti: 22.2., 22.2., 23.2., 24.2.1917.; nacrt postava bez datuma)

(str. 5) Puk. zap. br. 28 od 28.I.1917. (dopisnica, 31.1.1917.)


(str. 6, dokument, 17.2.1917.)

(str. 7, dokument, 18.2.1917.)

(str. 8, dokument, 24.2.1917.)

(str. 8/9, dokument i nacrti, 24.2.1917.; dokumenti: 25.2. i 1.3.1917.; dokumenti: 4. i 5.3.1917.; dokumenti: 4.3. i 12.3.1917.; dnevni zapisi: 12.3.-23.3.1917.) 12.III.1917.-23.III.1917.

(str. 8/9, dnevni zapisi: 23.3.-4.4.1917.) 24.III.1917.-4.IV.1917.


(str. 8/9, dokument bez datuma; dokumenti: 14.3., 14.3., 17.3.1917.; dokument bez datuma; dokumenti: 19.3., 20.3.1917.; nacrti postava: 20.3., 20.3., 20.3.1917.; dokumenti: 21.3., 30.4., 1.5., 21.3., 24.3., 24.3., 26.3., 26.3., 29.3.1917.; nacrt postava, 1917.)


(str. 9, dokument, 17.3.1917.)


(str. 10, dokument, 18.3.1917.)


(str. 11, dokument, 31.3.1917.)


(str. 12/13, dokumenti: 31.3., 1.4. i 4.4.1917.; dnevni zapisi: 4.4.-14.4.1917.) 5./IV.1917.-14./IV.1917. (dnevni zapisi: 14.4.-25.4.1917.) 15./IV.1917.-25./IV.1917. (dokumenti: 6. i 7.4., 7.4., 11.4.1917.)


(str. 13, dokument, 7.4.1917.)


(str. 14, dokument bez datuma)

(str. 15, dokument, 7.4.1917.)


(str. 16/17, dokumenti: 11.4., 14.4., 18.4., dokument bez datuma, 21.4.1917.; dnevni zapisi: 25.4.-3.5.1917.) 26.IV.1917.-3.V.1917. (bilješke, popisi i slično bez datuma; dokumenti: 27.4., 1.5., 6.5., 2. i 3.5., 2.5., 3.5.1917.; dnevni zapisi: 4.5.-8.5.1917.) 4.V.1917.-8.V.1917. (dnevni zapisi: 8.5.-19.5.1917.) 9.V.1917.-19.V.1917. (dokument, 5.5.1917.; pjesma o domobranu: „Was der Mato alles haben ...“, 9.5.1917.; dokument, 10.5.1917.)

(str. 17, dokument, 4.5.1917.)

(str. 18, dokument, 7.5.1917.)

(str. 19, dokument, 7.5.1917.)

(str. 20/21, dokumenti: 9.5., 11.5., 15.5., 16.5., 16.5., 16.5. i 17.5.1917.; dnevni zapisi: 19.5.-26.5.1917.) 19.V.1917.-25.V.1917. (dnevni zapisi: 26.5.-31.5.1917.) 26.V.1917.-31.V.1917. (dokumenti: 19.5., 21.5. i 21.5.1917.)

(str. 21, dokument, 19. 5.1917.)

(str. 22, dokument bez datuma)

(str. 23, dokument, 25.5.1917.)

(str. 24/25, dokumenti: 27.5., 22.5., 23. i 24.5., 28.5., 29.5., 29.5., 31.5., 31.5. i 30.5. te 1.6.1917.; dnevni zapisi: 31.5.-8.6.1917.) 1.VI.1917.-8.VI.1917. (dnevni zapisi: 8.6.-22.6.1917.) 9.VI.-22.VI.1917. (dokumenti: 1.6., 2.6., 3.6., 9.6., 18.6., 19.6., 19.6., 20.6., 20.6., 20.6. i 22.6.1917.; dnevni zapisi: 22.6.-30.6.1917.) 23.VI.-30.6.1917. (dokumenti: 23. i 22.6., 23. i 24.6., 24.6., 25.6., 25.6. i 30.6.1917.)

(str. 25, dokument s nacrtom postava, 30.6.1917.)

(str. 26, dokument, 26.6.1917.)

(od str. 27 do kraja knjige XVII.: dokument, 30.6.1917.; bilješke i popisi; ruski letak; dokument s posjetnicom, 7.5.1917.; dokument-obavijest; ruski letak, 7.5.1917., prijepis letka; pukovnijske zapovijedi – razni datumi; dokumenti: 19.1., 20.2., 22.2., 12.3., 15.3., 18.6.1917.; prijepis članaka iz „Sudrug: list zagrebačke domaće domobranske pukovnije“ broj 35 od 27.1.1917.; dokument, 27.6.1917.)

Zemljovid položaja kod Stanislava