Sa ratišta, Knjiga XI.


Sa ratišta.

 

 

 

Novinski izresci: izvještaja, junačka djela i.t.d.

 

 

Sastavio.

Stjepan Kolander,

kr. domobr. zastavnik.

 

 

 

Dio XI.

/1./10. – 31./10.1915./

God. 1915.

 


 Stjepan Štiegler, c. i kr. kadet 53. pj. puk. prigodom polaska na bojno polje. /Kl. brat./

(str. 1, rukopis, fotografija nedostaje)

 

 

Listopad 1915.

 

 

1. listopada 1915.


2. listopada 1915.


3. listopada 1915.


4. listopada 1915.


5. listopada 1915.


6. listopada 1915.


7. listopada 1915.


8. listopada 1915.


9. listopada 1915.


10. listopada 1915.


11. listopada 1915.


12. listopada 1915.


13. listopada 1915.


14. listopada 1915.


15. listopada 1915.


16. listopada 1915.


17. listopada 1915.


18. listopada 1915.


19. listopada 1915.


20. listopada 1915.


21. listopada 1915.


22. listopada 1915.


23. listopada 1915.


24. listopada 1915.


25. listopada 1915.


26. listopada 1915.


27. listopada 1915.


28. listopada 1915.


29. listopada 1915.