Sa ratišta, Knjiga VII.


Naš. 29/2

 

Sa ratišta

 

Prilozi, nacrti, slike, zemlj. karte.

 

Sakupio
Stjepan Kolander,
kr. domob. zastavnik.

 

 

Dio VII.
(22./VII. – 31./VIII. 1914.) (!)

God. 1915.


Tijekom 1915. godine S. Kolander je izrezivao i lijepio novinske članke u knjige/sveske svoj Dnevnik. Tada je uz knjige u kojima su članci iz druge godine rata priredio i one (knjige VII - IX) koje sadrže novinske članke iz 1914. godine. Pretpostavljamo da je zagrebačke novine iz prve godine rata sačuvao netko blizak S. Kolanderu dok je on bio na srpskom ratištu. Knjigu VII S. Kolander je zamisli kao dodatak knjizi I (srpsko ratište). Možemo primijetiti kako novinski članci u ovoj knjizi nemaju u potpunosti kronološki slijed i ne prate vremenski okvir označen na naslovnici (22. srpnja -31. kolovoza 1914.). Osim novinskih članaka knjiga sadrži i Kolanderove rukopisne zapise. Knjiga VIII obuhvaća novinske članke objavljene u razdoblju od 1. rujna do 31. listopada 1914. godine. Ponegdje ih je S. Kolander dopunio vlastitim podacima. Knjiga IX odnosi se na razdoblje od 1. studenog do 31. prosinca 1914. godine. Na nekim mjestima, ondje gdje je smatrao potrebnim, Kolander je također dodao rukopisne bilješke.

Sa hrabrošću svom,

Za kralja i dom!


Dodatak k

Ime djelu.


/Srpsko bojište./

Nekoji novinski izresci! /I. Dio pripadajući/


„Novosti“ 13./rujna 1914. br. 249. g. VIII. (str. 1 - 3, novinski članci)


„Male Novine“ 1./10. 1914. br. 265. g. V. (str. 3, novinski članak)


„Novosti“ 20./10. 1914. br. 286. g. VIII. (str. 3 - 5, novinski članak i slikovni prilog)


„Novosti“ 22./X. 914. br. 288. g. VIII. (str. 5 - 10, novinski članci)


„Novosti“ 25./X. 914. br. 291. g. VIII. (str. 10 - 13, novinski članci)


„Novosti“ 26./10. 914. br. 292. g. VIII. (str. 13 - 15, novinski članak)


„Novosti“ 27./10. 914. br. 293. g. VIII. (str. 15 - 19, novinski članci)


„Novosti“ 29./X. 914. br. 295. g. VIII. (str. 19 - 22, novinski članci)


„Novosti“ 2. studenoga 1914. br. 299. g. VIII. (str. 22 i 23, novinski članci)


„Novosti“ 3./11. 914. br. 300. g. VIII. (str. 23 - 31, novinski članci)


„Novosti“ 5. studenoga 1914. br. 302. g. VIII. (str. 31 - 35, novinski članci)


„Novosti“ 11./11. 914. br. 308. g. VIII. (str. 35, novinski članci)


„Novosti“ 18./11. 914. br. 315. g. VIII. (str. 36 i 37, novinski članci)


„Novosti“ 15./XII. 914. br. 342. g. VIII. (str. 37 i 38, novinski članci)


Karta Bukovine (str. 38, rukopis uz kartu na str. 39)


„Sa bojišta. Spjevao: Matij pl. Višak…“ narednik kr. 25. domob. pj. puk. (str. 40, rukopis na naslovnici brošure)


Rugalica „Srbiji“, poklonio pjesnik. (str. 40, rukopis)


Rugalica kralju Petru.

Spjevao Mustač, desetnik.


Pliva puna barka vodicu,

Austrijska vojska srpsku granicu. –

Domobranska dvadesetpeta,

Nosi sobom barjak bijeli,

Čim se srpska zemlja dijeli. –

Baš u petak u veče,

Sio kralj Petar da plaće,

Tužan sin mu suze briše,

Nikad otac vladat više! –

Sedam sati već udara,

A bolnica se otvara,

U bolnici teški ranjenici,

Majka srpskih svi jedinci! –

„Bježte Srbi svi zarana,

Evo cara Franje Josipa,

Koji nosi sablju kô guju

Bježte Srbi sad u Rusiju! –

Jer Austrija vino jako pije,

Da kuražnije Srbe bije!“ –

Austrijski teški topovi,

Za Srbiju davno gotovi,

Austrijski topi riču,

Nebrojeno Srbi viću! –

Oko Plevna i Sofije,

Po Crnom vrhu, krv se lije,

A iz Niša glas se čuje,

Kralj Petar kako tuguje! –

Desnicom ruskom caru piše,

Ljevicom si gorke suze briše!:

„Slušaj care' moje jade

U Srbiji mi Švabe stoje

U Srbiji Švaba ima mnogo

A ja care, sav iznemogo! –

Nit ja imam šečer, kafe,

Nit imadem srpske prave,

Ded de care nješto reci,

Držo sam se šest mjeseci! –

Po Srbiji teške sablje siju,

I naših boraca krvcu liju!“ –

Al krv se nadalje lije

A kralj Pero po glavi se bije.

Bože mili na svemu Ti fala,

Past će kiša na zelenu travu,

Srbija izgubit će pravdu;

Bože mili, kako Srbin cvili

A domobranci spavaju na svili! –

U ponoć, kad sve živo ćuti,

Navališe domobranci u Šabac,

Kano lavovi ljuti,

Ma da vidiš austrijskih djelata,

Te na Šabcu razvališe vrata! –

Na hiljadu devetstočetrnaeste,

Porodi se grdna buna,

Ode Srbin u Niš, bez računa,

I doleti mu sokol ptica siva,

Leti soko, pa čudo kaziva! –

„Čujte čudo iz austrijskih zemalja,

U Mitrovici zarobiše srpska generala!“

- „Kaži ptica soko, Ti sokole sivi

Kô ga zarobi i što takâ skrivi?!“ –

„Zarobi ga austrijska ruka,

Domobrani od dvadesetpeta puka,

Omrazi ga, kad prelazi Savu vodu ladnu,

To je bilo u Mitrovici, srpskom gradu!“

Kralj se Petar ljutito nasmije,

I gorke suze, nastavi da lije!

Pa podiže iz Srbije svu snagu,

Od kaprala, pa sve do majora,

Od majora do kraljevskog dvora! –

- „Oj Ti lalé, srpski generale,

Jel' Ti muka, austrijanska ruka?!“ –

Al on Peri ovako odgovara:

„Nij' mi tužni kralju muka,

Već crna tamnica mi žu'ka!

Kralju Petru daj der štetu plati,

Da me Švabo u Srbiju povrati!“ -

Baš na dan ognjevite Mare,

Trku pravi austrijanski kralje,

I s njime domobrani, ko' na gori lista,

I sa njime dvanaest biciklista! –

Biciklisti haju i ne haju,

Već u domobrane se uzdaju,

Jer domobranci sto dukata meću,

Da im Srbi nikad uteći neću! –

„Ne boj nam se gospodare mili,

Na Srbiju ćemo ko' ptice na krili!“ –


— • —


[Male Novine, god. V., Zagreb, srijeda 1. srpnja 1914., br. 176] (str. 45 - 47, novinski članci i slikovni prilozi)


[Hrvatska, Glavno glasilo Stranke prava za sve hrvatske zemlje, br. 798., U Zagrebu, u petak 3. srpnja, god. 1914.] (str. 48 i 49, novinski članci)


[Prvo posebno izdanje Novosti, god. VIII., Zagreb, u nedjelju 28. lipnja 1914., br. 172.a] (str. 50, naslovnica novina)


[Posebno izdanje Hrvatski Pokret, Glavno glasilo Hrvatske ujedinjene samostalne stranke, br. 176., Zagreb, nedjelja 28. lipnja 1914., god. 10.] (str. 51, naslovnica i poleđina novina)


„Male Novine“ 6. rujna 1914. br. 244. g. V. (str. 52 i 53, novinski članci)


Njemačko konjaničtvo se zalijeće do pred utvrde Pariza. – (str. 53, rukopis između članaka)


Sa „Save“. - (str. 53, rukopis ispod fotografije)Srpanj.


22. [7.] „Jutarnji list“ – 22./VII. 1914. br. 720. g. III. (str. 54 - 65, novinski članci)


Srpska taktika.

Iza naše provale dne 6. studena 1914. u Srbiju, sve se stanovničtvo povuklo u unutarnjost zemlje, sve prema Valjevu. Žene natovariše prtljagu na malena kolica, upregnuta u vola, a okolo, sama mala djeca!, pa goni. Svrha je toga bilo, da se spriječi kolni promet, te da naše topničtvo, povoz, strijeljivne kolone ne mogu naprijed. Iza Valjeva sve je te bjegunce naša vojna oblast povratila svojim kućama, a istim putem, kojim naše čete. Dakako da uslijed toga nastao je zastoj, ogljadajela(!) četa i bez municije, nije se mogla oduprijet još svježim pričuvama protivnika. Tako je kod Ljiga nastao preokret bojne sreće! – Nazadovanje! –

Cestom prolazio je sprovod, a oko njega sami muškarci, no za čudo nijedne žene. Čineći se to sumnjivo austr. časnicima, pretražili su kola, a u lijesu se nalazile same „bombe“. -, mjesto mrtvaca.

Srpski pako vojnici, koji su odbjegli od svojih četa, vratili se kući i svukli u civilna odjela. No to se uzelo, kao ratne zarobljenike, jer se dokazalo, da su iza leđa napadali povoz i prolazeće manje odjele. –

Iza svojih pomočišta načiniše topovske vatropostave, što se po ženevskome ugovoru smatra s povredom. –

Žene pako, kao prave domorodke su pravile kojekakve zaprijeke na cestama, ostavljajuć polupana kola, crkotine, prebaćene telefonske i brzojavne stupove, samo da sprijeće napredovanje četa povoza, živežih i strijeljivnih kolona topničtva i t. d.

Rasturenje ideje među preostalo pučanstvo, da ne ima vojska municije, hrane, odijela, ratna materijala, topova, da se žele predati, imalo je svrhu zaslijepit naše vojskovođe u taktičnim operacijama!

Služili se raznim podlim izmišljotinama, hinili pokornost i vjernost našem sijedome vladaru samo, da mogu sigurnije provađati dobivenu zadaću! - ……….


„Jutarnji list“ 23./VII. 1914. br. 721. g. III. (str. 66 - 71, novinski članci)


„Jutarnji list“ 24. srpnja 1914. br. 722. g. III. (str. 71 - 74, novinski članci)


„Jutarnji list“ 25./VII. 1914. br. 723. g. III. (str. 75 - 79, novinski članci)


„Jutarnji list“ 26. srpnja 1914. br. 724. g. III. (str. 79 - 84, novinski članci)


Proglas Njeg. Veličanstva na narod /Vidi str. / (str. 84, rukopis između članaka)


„J. L.“ [Jutarnji list] 29./VII. 1914. br. 731. g. III. (str. 84 - 87, novinski članci)Kolovoz


„J. L.“ [Jutarnji list] 1./VIII. 1914. br. 734. g. III. (str. 87 - 89, novinski članci)


„J. L.“ [Jutarnji list] 2./VIII. 1914. br. 735. g. III. (str. 89 i 90, novinski članci)


„J. L.“ [Jutarnji list] 5./VIII. 1914. br. 739. g. III. (str. 90 - 92, novinski članci i službena priopćenja)


„J. L.“ [Jutarnji list] 6./VIII. 1914. br. 740. g. III. (str. 92 - 94, novinski članci)


„J. L.“ [Jutarnji list] 7./VIII. 1914. br. 741. g. III. (str. 95 - 99, novinski članci)


„Hrvatska“ 7./VIII. 1914. br. 830. g. 1. (str. 99 - 103, novinski članci)


„J. L.“ [Jutarnji list] 9./VIII. 1914. br. 743. g. III. (str. 103 - 105, novinski članci)


„J. L.“ [Jutarnji list] 10./VIII. 1914. br. 744. g. III. (str. 106 i 107, novinski članci)


„J. L.“ [Jutarnji list] 12./VIII. 1914. br. 746. g. III. (str. 107 i 108, novinski članci)


„J. L.“ [Jutarnji list] 13./VIII. 1914. br. 747. g. III. (str. 109 - 111, novinski članci)


„J. L.“ [Jutarnji list] 14./VIII. 1914. br. 748. g. III. (str. 111 - 112, novinski članci)


„J. L.“ [Jutarnji list] 15./VIII. 1914. br. 749. g. III. (str. 113 i 114, novinski članci)


„J. L.“ [Jutarnji list] 16./VIII. 1914. br. 751. g. III. /Drugo posebno izdanje./ (str. 114 i 114/115, novinski članci)


„J. L.“ [Jutarnji list] 17./VIII. 1914. br. 752. g. III. P. izd. [Posebno izdanje?] (str. 115, novinski članci)


„J. L.“ [Jutarnji list] 18./VIII. 1914. br. 752. g. III. (str. 116 - 119, novinski članci)


Živio kralj hrvatski! (str. 118, rukopis uz istoimeni članak sa slikom)


„J. L.“ [Jutarnji list] 19./VIII. 1914. br. 753. g. III. (str. 120 - 153, novinski članci)


* Citati iz srp. novina, spisa, i t. d. (str. 132, rukopis uz novinski članak)


/V. d. VIII./ (str. 153, rukopis na kraju novinskog članka upućuje da je nastavak u Knjizi VIII, str. 22)


„J. list“ [Jutarnji list] 20./VIII. 1914. br. 755. g. III. (str. 154 - 158, novinski članci)


25. domob. pučko-ustaška pukov. /Mitrovica i Klenak!/ (str. 158, rukopis uz novinski članak)


„Jutarnji list“ 22./VIII. 1914. br. 757. g. III. (str. 159 - 161, novinski članci)


„J. l.“ [Jutarnji list] 22./VIII. 1914. II. poseb. izd. br. 758. g. III. (str. 162 i 163, novinski članci)


„J. l.“ [Jutarnji list] 23./VIII. 1914. br. 759. g. III. (str. 163 - 167, novinski članci)


Pr. [Prilog] 1. „Jut. list“ 23./VIII. 1914. br. 760. g. III. /poseb. izd./ (str. 167, rukopis uz novinski članak, str. 166/167)


Pr. [Prilog] 2. „Jut. list“ 24./VIII. 1914. br. 761. g. III. /poseb. izd./ (str. 168, rukopis uz novinski članak)


„Jut. list“ 25./VIII. 1914. br. 762. g. III. (str. 169 - 172, novinski članci)


„J. l.“ [Jutarnji list] 26./VIII. 1914. br. 763. g. III. (str. 172 - 178, novinski članci)


„J. l.“ [Jutarnji list] 27./VIII. 1914. br. 764. g. III. (str. 179 - 185, novinski članci)


„J. l.“ [Jutarnji list] 28./VIII. 1914. br. 765. g. III. (str. 186 - 190, novinski članci)


Ranjeni 25. d. pj. puk.

Domob. Horvatić Ivan

pork Subotić Gjuro, prisp. u Zgb. bolnicu. (str. 188, rukopis iznad novinskog članka)


„J. l.“ [Jutarnji list] 29./VIII. 1914. br. 766. g. III. (str. 190 - 194, novinski članci)


„J. l.“ [Jutarnji list] 30./VIII. 1914. br. 767. g. III. (str. 195 - 200, novinski članci)


Karta „Janje“ /Bosna/ 1. (str. 200, rukopis)


10 – 13. kolovoz. 1914. I.

15. (rukopis na poleđini zemljovida)


  • Reply to question five.