Sa ratišta, Knjiga V.


Sa ratišta

 

 

 

Opis događaja i doživljaja.

 

 

Sastavio:

Stjepan Kolander,

kr. domobr. zastavnik

 

 

 

Sa nacrtima, slikama.

 

Dio: V.

(6./VIII. – 1./IX. 915.)

God. 1915.

 

 

                                                                                Do posljednje kapi krvi

                                                                                Samo da se dušman smrvi.

 


 6. kolovoza 1915.


7. kolovoza 1915.


8 kolovoza 1915.


9. kolovoza 1915.


10. kolovoza 1915.


11. kolovoza 1915.


12. kolovoza 1915.


13. kolovoza 1915.


14. kolovoza 1915.


15. kolovoza 1915.


16. kolovoza 1915.


17. kolovoza 1915.


18. kolovoza 1915.


19. kolovoza 1915.


20. kolovoza 1915.


21 kolovoza 1915.


22. kolovoza 1915.


23. kolovoza 1915.


24. kolovoza 1915.


25. kolovoza 1915.


26. kolovoza 1915.


27 kolovoza 1915.


28. kolovoza 1915.


29. kolovoza 1915.


30 kolovoza 1915.


31. kolovoza 1915.