Sa ratišta, Knjiga II.


           Sa ratišta.

Opis događaja i doživljaja.

Napisao:

Štefy Kolander

prič. zastavnik kr. ug. zgb. 25. dom. p.

 

 

Sa nacrtima, slikama.

Dio: II.

God. 1915.

(6. XII. 1914 – 15.IV. 1915.)

 

                                                                                  Za domovinu, mrijet' kolka je slast

                                                                                  Prot' dušmaninu, mora on past!


 6. prosinca 1914.


7. prosinca 1914.


8. prosinca 1914.


1. siječnja 1915.


2. siječnja 1915.


15. siječnja 1915.


16. siječnja 1915.


17. siječnja 1915.


23. siječnja 1915.


24. siječnja 1915.


25. siječnja 1915.


26. siječnja 1915.


27. siječnja 1915.


28. siječnja 1915.


29. siječnja 1915.


30. siječnja 1915.


31. siječnja 1915.


1. veljače 1915.


2. veljače 1915.


4. veljače 1915.


5. veljače 1915.


6. veljače 1915.


7. veljače 1915.


8. veljače 1915.


9. veljače 1915.


10. veljače 1915.


11. veljače 1915.


12. veljače 1915.


13. veljače 1915.


14. veljače 1915.


15. veljače 1915.


16. veljače 1915.


17. veljače 1915.


18. veljače 1915.


19. veljače 1915.


20. veljače 1915.


21. veljače 1915.


22. veljače 1915.


23. veljače 1915.


24. veljače 1915.


25. veljače 1915.


26. veljače 1915.


27. veljače 1915.


28. veljače 1915.


1. ožujka 1915.


2. ožujka 1915.


3. ožujka 1915.


4. ožujka 1915.


5. ožujka 1915.


6. ožujka 1915.


7. ožujka 1915.


8. ožujka 1915.


9. ožujka 1915.


10. ožujka 1915.


11. ožujka 1915.


12. ožujka 1915.


13. ožujka 1915.


14. ožujka 1915.


15. ožujka 1915.


16. ožujka 1915.


17. ožujka 1915.


18. ožujka 1915.


19. ožujka 1915.


20. ožujka 1915.


21. ožujka 1915.


22. ožujka 1915.


23. ožujka 1915.


24. ožujka 1915.


25. ožujka 1915.


26. ožujka 1915.


27. ožujka 1915.


28. ožujka 1915.


29. ožujka 1915.


30. ožujka 1915.


31. ožujka 1915.


1. travnja 1915.


2. travnja 1915.


3. travnja 1915.


5. travnja 1915.


6. travnja 1915.


7. travnja 1915.


8. travnja 1915.


9. travnja 1915.


10. travnja 1915.


11. travnja 1915.


12. travnja 1915.


13. travnja 1915.


14. travnja 1915.


15. travnja 1915.